پزشکی ورزشی مرداد ۱۳۹۹

معرفی بتاآلانین

امیرحسین منظوری
امیرحسین منظوری

بتاآلانین آمینو اسیدی است که توسط کبد تولید می شود و همچنین می تواند به واسطه گوشت و مرغ از بیرون دریافت شود.

مکمل بتاآلانین می تواند غلظت کارنوزین درون عضلات را بالا ببرد که موجب تعویق خستگی می شود.

تحقیقات نشان می دهد که اثر مصرف بتا آلانین بعد از 2 هفته تمایان می شود.

درحالی که بتاآلانین هم تراز با کراتین نیست اما از معدود مکمل هایی است که شواهد علمی خوبی برای استفاده از آن وجود دارد.

به یاد داشته باشید مصرف بتاآلانین ممکن است باعث گزگز بدن شود اما موقتی است و مشکلی ایجاد نمی کند.

—