#بی_فیت

تناسب فرار از لاکتات
تناسب فرار از لاکتات

شما قطعا نیازمند افزایش لاکتات در عضله هستید تا نتیجه ی مطلوبی بگیرید. اما داستان لاکتات دور از دسترس نیست.

۱۰ ماه پیش  —  امیرحسین منظوری

مطالب ورزشی

تمرینات هوازی هوشمند
تمرینات هوازی هوشمند

قصد داریم شما را با اشتباهات رایج در تمرینات هوازی آشنا کنیم و سعی کنیم با کنار گذاشتن این اشتباهات و رعایت برخی نکات ساده از تمرین کردن لذت ببریم.

۱۰ ماه پیش  —  امیرحسین منظوری

مطالب ورزشی

پروژه پروتئینی
پروژه پروتئینی

طراحی و عضله سازی: چگونه مقدار کاملی از پروتئین را در هر وعده غذایی دریافت کنیم؟

۱۰ ماه پیش  —  امیرحسین منظوری

مطالب ورزشی

آیا تمرين با شكم خالي باعث كاهش چربی های ناحیه شکم خواهد شد؟
آیا تمرين با شكم خالي باعث كاهش چربی های ناحیه شکم خواهد شد؟

هنگامی که شما غذا می خورید بدنتان آن را به مواد مختلف تجزیه میکند و در این زمان چربی سوزی اتفاق نمیافتند.

۱۰ ماه پیش  —  امیرحسین منظوری

مطالب ورزشی

سه اصل مهم ریکاوری
سه اصل مهم ریکاوری

آیا شما نیاز به یک روز استراحت دارید؟ مهمترین اصل بدنسازی ریکاوری مناسب است.

۱۰ ماه پیش  —  امیرحسین منظوری

مطالب ورزشی

9 تصور نادرست غذایی
9 تصور نادرست غذایی

در اینجا قصد داریم 9 مورد از اشتباهات رایج در تغذیه ورزشی را به شما بگوییم. این مطلب یکی از مطالب برگزیده اگزمین در سال 2016 می‌باشد.

۱۰ ماه پیش  —  امیرحسین منظوری

مطالب ورزشی

ترمیم بالا سینه با تکرار های متفاوت
ترمیم بالا سینه با تکرار های متفاوت

در این مقاله قصد داریم راه کار و چند حرکت برای درگیر کردن و فشار بر روی قسمت بالایی ماهیچه سینه به شما نشان دهیم.

۱۰ ماه پیش  —  امیرحسین منظوری

مطالب ورزشی

19 توصیه غذایی برای افزایش وزن
19 توصیه غذایی برای افزایش وزن

به چه صورت وزن خودمان را افزایش بدهیم. این سوال بسیاری از افراد که وزن پایینی دارند می باشد.

۱۰ ماه پیش  —  امیرحسین منظوری

مطالب ورزشی

آیا کارنیتین واقعا چربی سوز است؟
آیا کارنیتین واقعا چربی سوز است؟

پژوهش های متعددی نشان داده مصرف روزانه ال-کارنیتین در ورزشکاران می‌تواند حتی تا ۲۵٪ میزان توانایی و ظرفیت فعالیت بدنی را بالا ببرد.

۱۰ ماه پیش  —  امیرحسین منظوری

مطالب ورزشی

پهلو سیمکش از پایین سمت مخالف
پهلو سیمکش از پایین سمت مخالف

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پلانک
پلانک

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم طناب ایستاده
شکم طناب ایستاده

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پشت پا دمبل خوابیده
پشت پا دمبل خوابیده

—  پا

حرکت شناسی

داخل پا سیم کش ایستاده
داخل پا سیم کش ایستاده

—  پا

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل تک ایستاده
پشت بازو دمبل تک ایستاده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش تک
پشت بازو سیمکش تک

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش از بالا خم
پشت بازو سیمکش از بالا خم

—  پشت بازو

حرکت شناسی

مچ با دمبل تک دست
مچ با دمبل تک دست

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

ساعد هالتر ایستاده
ساعد هالتر ایستاده

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر ایستاده دست جمع
جلو بازو هالتر ایستاده دست جمع

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر ایستاده دست باز
جلو بازو هالتر ایستاده دست باز

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل چکشی تناوبی
جلو بازو دمبل چکشی تناوبی

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل چکشی تک رو به داخل
جلو بازو دمبل چکشی تک رو به داخل

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو اسمیت
جلو بازو اسمیت

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیمکش چکشی رو به داخل
جلو بازو سیمکش چکشی رو به داخل

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیم تک رو به داخل
جلو بازو سیم تک رو به داخل

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

زیر بغل قایقی دست موازی
زیر بغل قایقی دست موازی

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل قایقی دست باز مچ برعکس
زیر بغل قایقی دست باز مچ برعکس

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل طناب خم
زیر بغل طناب خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل دمبل فلای
زیر بغل دمبل فلای

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل تی تک از بغل
زیر بغل تی تک از بغل

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل اسمیت خم مچ برعکس
زیر بغل اسمیت خم مچ برعکس

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل اسمیت تک خم
زیر بغل اسمیت تک خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل اچ تک از بغل
زیر بغل اچ تک از بغل

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کراس تک
زیر بغل سیم کراس تک

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم تک خم
زیر بغل سیم تک خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

رکاب پشت
رکاب پشت

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پلاور سیمکش ایستاده خم
پلاور سیمکش ایستاده خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

قفسه بالا سینه دمبل چکشی
قفسه بالا سینه دمبل چکشی

—  سینه

حرکت شناسی

سرشانه نشر جانب سیم کش تک
سرشانه نشر جانب سیم کش تک

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه هالتر از جلو دست جمع اسمیت
سرشانه هالتر از جلو دست جمع اسمیت

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه هالتر از جلو اسمیت
سرشانه هالتر از جلو اسمیت

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه دمبل پرس موازی
سرشانه دمبل پرس موازی

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه دمبل پرس فلای
سرشانه دمبل پرس فلای

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر سیم کش از رو به رو رو به دستگاه
سرشانه نشر سیم کش از رو به رو رو به دستگاه

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

زیر سینه قفسه دمبل چکشی
زیر سینه قفسه دمبل چکشی

—  سینه

حرکت شناسی

ساید پلانک
ساید پلانک

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

سرشانه نشر از جانب دمبل چکشی مچ برعکس
سرشانه نشر از جانب دمبل چکشی مچ برعکس

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر از جانب دمبل چکشی
سرشانه نشر از جانب دمبل چکشی

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر سیمکش خم
سرشانه نشر سیمکش خم

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر جانب سیمکش سمت موافق
سرشانه نشر جانب سیمکش سمت موافق

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

جلو پا سیمکش پا صاف
جلو پا سیمکش پا صاف

—  پا

حرکت شناسی

پهلو سیمکش سمت موافق ‌از بالا
پهلو سیمکش سمت موافق ‌از بالا

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پهلو سیمکش سمت مخالف ‌از بالا
پهلو سیمکش سمت مخالف ‌از بالا

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پلاور سیمکش خم
پلاور سیمکش خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش خم از بالای سر مچ برعکس
پشت بازو سیمکش خم از بالای سر مچ برعکس

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پرس پشت هالتر
پرس پشت هالتر

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

بارفیکس مچ برعکس
بارفیکس مچ برعکس

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

اسکات اسمیت از جلو
اسکات اسمیت از جلو

—  پا

حرکت شناسی

سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل
سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

زیر بغل اسمیت خم
زیر بغل اسمیت خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پارالل
پارالل

—  سینه

حرکت شناسی

سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل میز شیب دار
سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل میز شیب دار

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

نشر خوابیده دمبل (میز صاف)
نشر خوابیده دمبل (میز صاف)

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر دمبل خوابیده روی میز شیب دار
سرشانه نشر دمبل خوابیده روی میز شیب دار

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر از رو به رو دمبل چکشی
سرشانه نشر از رو به رو دمبل چکشی

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

پرس سینه دمبل موازی
پرس سینه دمبل موازی

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه سینه کراس خوابیده
قفسه سینه کراس خوابیده

—  سینه

حرکت شناسی

سرشانه دستگاه پرس
سرشانه دستگاه پرس

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

پرس سینه دستگاه
پرس سینه دستگاه

—  سینه

حرکت شناسی

بالا سینه هالتر
بالا سینه هالتر

—  سینه

حرکت شناسی

بالا سینه دمبل
بالا سینه دمبل

—  سینه

حرکت شناسی

سرشانه نشر سیم کش ضربدری از پایین
سرشانه نشر سیم کش ضربدری از پایین

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر دمبل خم چکشی
سرشانه نشر دمبل خم چکشی

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر دمبل رو به رو (نشسته روی میز شیب دار)
سرشانه نشر دمبل رو به رو (نشسته روی میز شیب دار)

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

قفسه بالا سینه دمبل
قفسه بالا سینه دمبل

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه بالا سینه کراس خوابیده
قفسه بالا سینه کراس خوابیده

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه سینه دمبل
قفسه سینه دمبل

—  سینه

حرکت شناسی

سرشانه نشر دمبل رو به رو (خوابیده روی میز شیب دار)
سرشانه نشر دمبل رو به رو (خوابیده روی میز شیب دار)

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه فلای بک سیم کش (خوابیده)
سرشانه فلای بک سیم کش (خوابیده)

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه فلای بک سیم تک
سرشانه فلای بک سیم تک

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر از جانب (نیمه بالا)
سرشانه نشر از جانب (نیمه بالا)

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه فلای بک سیم کش
سرشانه فلای بک سیم کش

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

مچ دمبل (اسپایدر)
مچ دمبل (اسپایدر)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

بالا سینه دمبل موازی
بالا سینه دمبل موازی

—  سینه

حرکت شناسی

پرس سینه دمبل
پرس سینه دمبل

—  سینه

حرکت شناسی

کراس اور (تک دست)
کراس اور (تک دست)

—  سینه

حرکت شناسی

پرس سینه هالتر
پرس سینه هالتر

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه سینه دستگاه  پروانه
قفسه سینه دستگاه پروانه

—  سینه

حرکت شناسی

شنا پرشی
شنا پرشی

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه سینه دمبل چکشی
قفسه سینه دمبل چکشی

—  سینه

حرکت شناسی

بارفیکس دست باز
بارفیکس دست باز

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

بارفیکس دست موازی
بارفیکس دست موازی

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

فیله دمر
فیله دمر

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر سینه ھالتر پرس
زیر سینه ھالتر پرس

—  سینه

حرکت شناسی

زیر سینه دمبل پرس
زیر سینه دمبل پرس

—  سینه

حرکت شناسی

زیر بغل دمبل خم
زیر بغل دمبل خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پلاور سیمکش ایستاده
پلاور سیمکش ایستاده

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پرس پشت دمبل
پرس پشت دمبل

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم خم
زیر بغل سیم خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

بارفیکس دست بسته
بارفیکس دست بسته

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

بارفیکس ماسل
بارفیکس ماسل

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر سینه قفسه دمبل
زیر سینه قفسه دمبل

—  سینه

حرکت شناسی

سینه کراس اور
سینه کراس اور

—  سینه

حرکت شناسی

بارفیکس چپ و راست
بارفیکس چپ و راست

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

بارفیکس ماسل آپ
بارفیکس ماسل آپ

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

فیله سیم کش خم
فیله سیم کش خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کش از جلو (دست بسته)
زیر بغل سیم کش از جلو (دست بسته)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کش از جلو خوابیده
زیر بغل سیم کش از جلو خوابیده

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل دمبل خم مچ برعکس
زیر بغل دمبل خم مچ برعکس

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پرس سینه اسمیت
پرس سینه اسمیت

—  سینه

حرکت شناسی

بالا سینه اسمیت
بالا سینه اسمیت

—  سینه

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کراس جفت دست
زیر بغل سیم کراس جفت دست

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل قایقی دست باز
زیر بغل قایقی دست باز

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل طناب (نشسته سیم رو به رو)
زیر بغل طناب (نشسته سیم رو به رو)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کش (ایستاده)
زیر بغل سیم کش (ایستاده)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کراس نشسته
زیر بغل سیم کراس نشسته

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

شنا سوئدی
شنا سوئدی

—  سینه

حرکت شناسی

کراس اور از پایین (دان کراس)
کراس اور از پایین (دان کراس)

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه سینه کراس
قفسه سینه کراس

—  سینه

حرکت شناسی

زیر بغل طناب خوابیده روی میز شیب دار
زیر بغل طناب خوابیده روی میز شیب دار

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل پلاور دمبل (میز شیب دار)
زیر بغل پلاور دمبل (میز شیب دار)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل پلاور دمبل
زیر بغل پلاور دمبل

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل پلاور طناب (ایستاده)
زیر بغل پلاور طناب (ایستاده)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل پلاور طناب (نشسته)
زیر بغل پلاور طناب (نشسته)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

قفسه سینه دستگاه فلای
قفسه سینه دستگاه فلای

—  سینه

حرکت شناسی

مچ با دمبل
مچ با دمبل

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیمکش تک از بغل
جلو بازو سیمکش تک از بغل

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر نیمه پایین
جلو بازو هالتر نیمه پایین

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل تک خم
جلو بازو دمبل تک خم

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر اسپایدر
جلو بازو هالتر اسپایدر

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

کول دمبل
کول دمبل

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر سیم کش تک خم
سرشانه نشر سیم کش تک خم

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

کول هالتر
کول هالتر

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

جلو بازو سیم کش لاری (با میز شیب دار)
جلو بازو سیم کش لاری (با میز شیب دار)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل (نیمه پایین)
جلو بازو دمبل (نیمه پایین)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر لاری (نشسته دست بسته)
جلو بازو هالتر لاری (نشسته دست بسته)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل تناوبی
جلو بازو دمبل تناوبی

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

سرشانه دمبل پرس آرنولدی
سرشانه دمبل پرس آرنولدی

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه هالتر از جلو
سرشانه هالتر از جلو

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

ساعد دمبل تک دست
ساعد دمبل تک دست

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

مچ سیم کش (ایستاده)
مچ سیم کش (ایستاده)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

مچ هالتر
مچ هالتر

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

ساعد هالتر
ساعد هالتر

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل تک لاری
جلو بازو دمبل تک لاری

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل چکشی رو به داخل
جلو بازو دمبل چکشی رو به داخل

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

نشر از رو به رو با وزنه
نشر از رو به رو با وزنه

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه هالتر از پشت اسمیت
سرشانه هالتر از پشت اسمیت

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر از رو به رو دمبل
سرشانه نشر از رو به رو دمبل

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل جفت چکشی لاری
جلو بازو دمبل جفت چکشی لاری

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل تناوبی ( نشسته روی میز شیب دار)
جلو بازو دمبل تناوبی ( نشسته روی میز شیب دار)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل جفت (روی میز لاری)
جلو بازو دمبل جفت (روی میز لاری)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

سرشانه نشر از جانب دمبل
سرشانه نشر از جانب دمبل

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه دمبل پرس
سرشانه دمبل پرس

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل نشسته روی میز شیب دار
جلو بازو دمبل نشسته روی میز شیب دار

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل چکشی تک میز لاری
جلو بازو دمبل چکشی تک میز لاری

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل جفت
جلو بازو دمبل جفت

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو ھالتر لاری (EZ) ایستاده دست باز
جلو بازو ھالتر لاری (EZ) ایستاده دست باز

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو لاری دستگاه (تک)
جلو بازو لاری دستگاه (تک)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل چکشی ( اسپایدر)
جلو بازو دمبل چکشی ( اسپایدر)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل (اسپایدر)
جلو بازو دمبل (اسپایدر)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

سرشانه نشر خم دمبل
سرشانه نشر خم دمبل

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه فلای بک دستگاه
سرشانه فلای بک دستگاه

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه ضربدری از بالا
سرشانه ضربدری از بالا

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

جلو بازو سیم کش اسپایدر
جلو بازو سیم کش اسپایدر

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

مچ سیم کش تک
مچ سیم کش تک

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیم کش نشسته
جلو بازو سیم کش نشسته

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیم کش تک (پشت به دستگاه)
جلو بازو سیم کش تک (پشت به دستگاه)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیم کش ایکس
جلو بازو سیم کش ایکس

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیم طناب خوابیده (از بالا)
جلو بازو سیم طناب خوابیده (از بالا)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیمکش تک دست
جلو بازو سیمکش تک دست

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

سرشانه نشر سیم کش از رو به رو پشت به دستگاه
سرشانه نشر سیم کش از رو به رو پشت به دستگاه

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر سیم کش تک از رو به رو
سرشانه نشر سیم کش تک از رو به رو

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

فیله
فیله

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

ساعد ایستاده دمبل
ساعد ایستاده دمبل

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

ساعد سیم کش ایستاده
ساعد سیم کش ایستاده

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

کول سیم کش
کول سیم کش

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

کول هالتر دست باز
کول هالتر دست باز

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

اسنچ کتل بال
اسنچ کتل بال

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

مشت با سیم کش
مشت با سیم کش

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل خوابیده تک (رو به داخل)
پشت بازو دمبل خوابیده تک (رو به داخل)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

زیر بغل پلاور هالتر
زیر بغل پلاور هالتر

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

فیله هالتر خم (دد لیفت)
فیله هالتر خم (دد لیفت)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل اچ
زیر بغل اچ

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کش از جلو دست موازی
زیر بغل سیم کش از جلو دست موازی

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کش از پشت
زیر بغل سیم کش از پشت

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل خوابیده (رو به داخل)
پشت بازو دمبل خوابیده (رو به داخل)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل جفت سوئیمی
پشت بازو دمبل جفت سوئیمی

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش تک مچ برعکس
پشت بازو سیمکش تک مچ برعکس

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو طناب خوابیده
پشت بازو طناب خوابیده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش پرسی
پشت بازو سیمکش پرسی

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو هالتر پرس (مچ برعکس)
پشت بازو هالتر پرس (مچ برعکس)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کش از جلو دست باز
زیر بغل سیم کش از جلو دست باز

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

فیله سلام ژاپنی
فیله سلام ژاپنی

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پشت بازو سیم کش خوابیده
پشت بازو سیم کش خوابیده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیم از پایین پشت به دستگاه
پشت بازو سیم از پایین پشت به دستگاه

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو هالتر خوابیده (میز شیب پایین)
پشت بازو هالتر خوابیده (میز شیب پایین)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیم تک نشسته (مچ برعکس)
پشت بازو سیم تک نشسته (مچ برعکس)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پلاور دمبل
پلاور دمبل

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل دمبل تک خم
زیر بغل دمبل تک خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل تک خوابیده
پشت بازو دمبل تک خوابیده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل خم (جفت)
پشت بازو دمبل خم (جفت)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

زیر بغل هالتر خم
زیر بغل هالتر خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل قایقی (پارویی)
زیر بغل قایقی (پارویی)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پشت بازو سیم از پایین تک (پشت به دستگاه)
پشت بازو سیم از پایین تک (پشت به دستگاه)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو فشاری
پشت بازو فشاری

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیم تک خم
پشت بازو سیم تک خم

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل تک خوابیده (روی میز شیب دار)
پشت بازو دمبل تک خوابیده (روی میز شیب دار)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کش از جلو (مچ برعکس)
زیر بغل سیم کش از جلو (مچ برعکس)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل تی بار و اچ بار خوابیده
زیر بغل تی بار و اچ بار خوابیده

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پشت بازو سیم تک نشسته
پشت بازو سیم تک نشسته

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیم خم از بالای سر (تک دست)
پشت بازو سیم خم از بالای سر (تک دست)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیم کراس ایکس
پشت بازو سیم کراس ایکس

—  پشت بازو

حرکت شناسی

جلو پا دستگاه تک
جلو پا دستگاه تک

—  پا

حرکت شناسی

باسن با دستگاه پشت پا
باسن با دستگاه پشت پا

—  پا

حرکت شناسی

زیر بغل تی
زیر بغل تی

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر ایستاده
جلو بازو هالتر ایستاده

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر لاری نشسته
جلو بازو هالتر لاری نشسته

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

پشت پا سیم کش صاف
پشت پا سیم کش صاف

—  پا

حرکت شناسی

باسن کیک بک
باسن کیک بک

—  پا

حرکت شناسی

لانگز استپ
لانگز استپ

—  پا

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل چکشی جفت
جلو بازو دمبل چکشی جفت

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو کراس فیگوری
جلو بازو کراس فیگوری

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیمکش طناب ایستاده
جلو بازو سیمکش طناب ایستاده

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

ساق ایستاده (با دستگاه هاگ)
ساق ایستاده (با دستگاه هاگ)

—  پا

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر لاری (EZ) ایستاده دست بسته
جلو بازو هالتر لاری (EZ) ایستاده دست بسته

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دستگاه لاری
جلو بازو دستگاه لاری

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل جفت (نشسته)
جلو بازو دمبل جفت (نشسته)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل چکشی نشسته روی میز شیب دار
جلو بازو دمبل چکشی نشسته روی میز شیب دار

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

اسکوات هالتر پا باز
اسکوات هالتر پا باز

—  پا

حرکت شناسی

پرس پا تک
پرس پا تک

—  پا

حرکت شناسی

هاگ دمبل میان پا
هاگ دمبل میان پا

—  پا

حرکت شناسی

پشت پا دمبل یک پا بالا
پشت پا دمبل یک پا بالا

—  پا

حرکت شناسی

جلو پا (بالشتک بالای زانو)
جلو پا (بالشتک بالای زانو)

—  پا

حرکت شناسی

لانگز با هالتر
لانگز با هالتر

—  پا

حرکت شناسی

جلو بازو سیمکش ایستاده
جلو بازو سیمکش ایستاده

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

شراگز هالتر از جلو
شراگز هالتر از جلو

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

شراگز هالتر از پشت
شراگز هالتر از پشت

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

لانگز به بغل
لانگز به بغل

—  پا

حرکت شناسی

اسکات جامپ
اسکات جامپ

—  پا

حرکت شناسی

جلو پا تک
جلو پا تک

—  پا

حرکت شناسی

هاگ تک پا
هاگ تک پا

—  پا

حرکت شناسی

پل باسن (تک پا)
پل باسن (تک پا)

—  پا

حرکت شناسی

شراگز با دمبل
شراگز با دمبل

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

پشت بازو هالتر پرس
پشت بازو هالتر پرس

—  پشت بازو

حرکت شناسی

اسکات سیم کش
اسکات سیم کش

—  پا

حرکت شناسی

لانگز سیم کش
لانگز سیم کش

—  پا

حرکت شناسی

اسکات سیم کش از جلو
اسکات سیم کش از جلو

—  پا

حرکت شناسی

جلو پا سیمکش پا خم
جلو پا سیمکش پا خم

—  پا

حرکت شناسی

پشت بازو دیپ
پشت بازو دیپ

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل جفت خوابیده
پشت بازو دمبل جفت خوابیده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیم کش ایستاده
پشت بازو سیم کش ایستاده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

لانگز رو به جلو (اور هد)
لانگز رو به جلو (اور هد)

—  پا

حرکت شناسی

پشت بازو دیپ دستگاه
پشت بازو دیپ دستگاه

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل تک خم
پشت بازو دمبل تک خم

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش طناب
پشت بازو سیمکش طناب

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو هالتر خوابیده
پشت بازو هالتر خوابیده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

لانگز به عقب
لانگز به عقب

—  پا

حرکت شناسی

پل باسن
پل باسن

—  پا

حرکت شناسی

کیک بک (خوابیده)
کیک بک (خوابیده)

—  پا

حرکت شناسی

پشت بازو هالتر ایستاده
پشت بازو هالتر ایستاده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش طناب از بالا خم
پشت بازو سیمکش طناب از بالا خم

—  پشت بازو

حرکت شناسی

باسن دستگاه
باسن دستگاه

—  پا

حرکت شناسی

پشت پا سیم کش ایستاده (پا خم)
پشت پا سیم کش ایستاده (پا خم)

—  پا

حرکت شناسی

ساق تک ایستاده (بدون وزنه)
ساق تک ایستاده (بدون وزنه)

—  پا

حرکت شناسی

شکم روسی
شکم روسی

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پهلو خوابیده به بغل
پهلو خوابیده به بغل

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش ایستاده مچ برعکس
پشت بازو سیمکش ایستاده مچ برعکس

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل تک (ایستاده یا نشسته)
پشت بازو دمبل تک (ایستاده یا نشسته)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

اسکات هالتر
اسکات هالتر

—  پا

حرکت شناسی

پشت پا نشسته (دستگاه)
پشت پا نشسته (دستگاه)

—  پا

حرکت شناسی

باسن سیم کش پا صاف
باسن سیم کش پا صاف

—  پا

حرکت شناسی

جلو پا دستگاه
جلو پا دستگاه

—  پا

حرکت شناسی

شکم هیل خوابیده
شکم هیل خوابیده

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پشت پا ایستاده تک
پشت پا ایستاده تک

—  پا

حرکت شناسی

ساق ایستاده با دمبل
ساق ایستاده با دمبل

—  پا

حرکت شناسی

شکم روی میز شیب دار
شکم روی میز شیب دار

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پهلو با وزنه
پهلو با وزنه

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم خلبانی پا خم
زیر شکم خلبانی پا خم

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

کرانچ معکوس
کرانچ معکوس

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم ضربدری خوابیده
شکم ضربدری خوابیده

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم پا جمع با توپ
شکم پا جمع با توپ

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پشت پا اسمیت خم
پشت پا اسمیت خم

—  پا

حرکت شناسی

خارج پا سیم کش ایستاده
خارج پا سیم کش ایستاده

—  پا

حرکت شناسی

زیر شکم پا صاف خوابیده
زیر شکم پا صاف خوابیده

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم خلبانی آویزان پا خم
شکم خلبانی آویزان پا خم

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم وی با توپ
شکم وی با توپ

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

کرانچ ضربدری
کرانچ ضربدری

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم رولی
شکم رولی

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم کرانچ خوابیده
شکم کرانچ خوابیده

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

ساق نشسته
ساق نشسته

—  پا

حرکت شناسی

پشت پا هالتر خم
پشت پا هالتر خم

—  پا

حرکت شناسی

پشت پا خوابیده دستگاه
پشت پا خوابیده دستگاه

—  پا

حرکت شناسی

شکم سیم کش خوابیده
شکم سیم کش خوابیده

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پهلو با چوب خم
پهلو با چوب خم

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

فیله دمبل چرخشی
فیله دمبل چرخشی

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پهلو پا باز دست به چپ و راست
پهلو پا باز دست به چپ و راست

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پهلو با چوب
پهلو با چوب

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم سیم کش نشسته
شکم سیم کش نشسته

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم پرشی پا به داخل
زیر شکم پرشی پا به داخل

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

اسکات هالتر از جلو
اسکات هالتر از جلو

—  پا

حرکت شناسی

زیر شکم خوابیده پا تناوبی
زیر شکم خوابیده پا تناوبی

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم وی
شکم وی

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم خوابیده پا صاف (میز شیب دار)
زیر شکم خوابیده پا صاف (میز شیب دار)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم کرانچ دستگاه
شکم کرانچ دستگاه

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم دراز و نشست سیت آپ
شکم دراز و نشست سیت آپ

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

کرانچ تاچ
کرانچ تاچ

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

کرانچ معکوس (پا بالا)
کرانچ معکوس (پا بالا)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم خوابیده بدن صاف
زیر شکم خوابیده بدن صاف

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

لانگز با دمبل
لانگز با دمبل

—  پا

حرکت شناسی

پرس پا دستگاه
پرس پا دستگاه

—  پا

حرکت شناسی

پشت پا دمبل خم
پشت پا دمبل خم

—  پا

حرکت شناسی

زیر شکم خوابیده پا خم
زیر شکم خوابیده پا خم

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم پا صاف نشسته
زیر شکم پا صاف نشسته

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم خلبانی تک (تناوبی)
زیر شکم خلبانی تک (تناوبی)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم خلبانی (پا صاف کامل)
زیر شکم خلبانی (پا صاف کامل)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم خلبانی پا خم (نیمه بالا)
زیر شکم خلبانی پا خم (نیمه بالا)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

ساق ایستاده دستگاه
ساق ایستاده دستگاه

—  پا

حرکت شناسی

داخل پا دستگاه ادداکتور
داخل پا دستگاه ادداکتور

—  پا

حرکت شناسی

خارج پا دستگاه
خارج پا دستگاه

—  پا

حرکت شناسی

زیر شکم خلبانی پا بالا (چپ و راست)
زیر شکم خلبانی پا بالا (چپ و راست)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

اسکات دمبل
اسکات دمبل

—  پا

حرکت شناسی

اسکات اسمیت
اسکات اسمیت

—  پا

حرکت شناسی

ساق پرس
ساق پرس

—  پا

حرکت شناسی

هاگ پا دستگاه
هاگ پا دستگاه

—  پا

حرکت شناسی

زیر شکم خلبانی (پا خم به چپ و راست)
زیر شکم خلبانی (پا خم به چپ و راست)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم پا خم نشسته
زیر شکم پا خم نشسته

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم طناب نشسته
شکم طناب نشسته

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

کرانچ به طرفین
کرانچ به طرفین

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم میز شیب دار (چپ و راست)
شکم میز شیب دار (چپ و راست)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پهلو خوابیده (پا چپ و راست)
پهلو خوابیده (پا چپ و راست)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پهلو از بغل (میز فیله)
پهلو از بغل (میز فیله)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پلانک به بغل (پا قیچی)
پلانک به بغل (پا قیچی)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پلانک به بغل (پهلو متحرک)
پلانک به بغل (پهلو متحرک)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی