تغذیه ورزشی آذر ۱۳۹۹

قبل خواب پروتئین بخورید

امیرحسین منظوری
امیرحسین منظوری

بیشترین پروتئین طی سه وعده ی اصلی صبحانه،ناهار و شام مصرف میگردد  که منجر میشود زمان طولانی در شب مقدار پروتین غذایی کمی برای ریکاوری در دسترس بدن باشد.آیا مصرف یک وعده ی پروتئینی بیشتر(اضافی) قبل ازخواب میتواند مفید باشد؟

مطالعات ما نشان میدهد یک وعده ی پروتئینی قبل از خواب میتواند ریکاوری عضلات را بهبود بخشد.همچنین مشخص شده که مصرق بلند مدت این وعده ی قبل خواب میتواند حجم و قدرت عضلات را افزایش دهد.

مشخص گردید که حداقل 40 گرم پروتئین قبل خواب برای انجام سنتز پروتئین عضلانی مورد نیاز است.که نسبتا مقار زیادی از پروتیئن است و احتمالا دلیلش مدت طولانی خواب است که از زمان میان وعده ها بیشتر است.

اطلاعات کمی موجود است که چه نوع پروتئین چقدر اهمیت دارد.ما در تحقیق از پروتئین کازئین مسیلار استفاده کرده ایم و انتظار این را نداریم که تاثیر چندانی بین انواع منابع پروتئینی باشد.اما به مقدار کالری دریافتی بادی دقت شود.

در نتیجه: مصرف وعده ی پروتئینی قبل از خواب سنتز پروتئین عضلات را بهتر میکند

—