تغذیه ورزشی مرداد ۱۳۹۹

سرکوب گرسنگی با تخم مرغ

امیرحسین منظوری
امیرحسین منظوری

چقدر کاری کمتری در ناهار مصرف میکنیم وقتی که در وعده ی صبحانه به جای شیرینی،تخم مرغ مصرف کنیم؟

هدف اصلی این موضوع کمک به مردم در رابطه با کنترل گرسنگی است.

چون گرسنگی باعث ایجاد میل به مصرف غذا می شود.

برای مقابله با گرسنگی چه میتوان کرد؟ تخم مرغ بخورید.

تحقیقات زیادی نشان داده اند که مصرف تخت مرغ گرسنگی را سرکوب می کند و همچنین پروتئین با کیفیت مصرف کرده اید.

در این تحقیق ،محققین به گروهی از مردان صبحانه ای از تخم مرغ و شیرینی با کالری برابر(400 کالری) دادند.

صبحانه ی گروه اول شامل 3 عدد تخم مرغ نیمرو و یک و نیم عدد نان تست سفید بود(پروتئین 23% کربو 22% چربی 55%)

صبحانه ی گروه دوم شامل 1 عدد نان شیرین، پنیر خامه ای یک و نیم قاشق غذا خوری و 6oz  ماست کم چرب (پروتئین 16% گربو 72% چربی 12%)

3 ساعت بعد از صبحانه ناهاری شامل بوقلون،نان سفید،پنیر آمریکایی و سیب و مایونز کم چرب به نمونه ها داده شد و به آنها گفته شد به راختی تا زمانی که احساس سیری و رضایت کنند غذا بخورند و مقدار مصرف آنها اندازه گرفته شد.

گروه اول در مقایسه با گروهی که شیرینی مصرف کرده بودند 110 کالری کمتری مصرف کرده بودند.

و همچنین طی 24 ساعت بعد گروه اول کالری کمتری را وارد کرده بودند.

—