قفسه سینه دستگاه فلای

قفسه سینه دستگاه فلای

  1. دستگیره های عمودی را بگیرید آرنج ها کمی خمیده باشند
  2. دستگیره ها را با فشار به طرف هم حرکت دهید تا اینکه در جلوی سینه با هم تماس پیدا کنند
  3. دست ها را به طرف عقب به وضعیت شروع باز کردانید آرنج ها بالا نگه داشته شوند

عضلات درگیر در حرکت قفسه با دستگاه

عضلات اصلی : سینه ای بزرگ
عضلات کمکی: دلتوئید قدامی

 

نکات آناتومیکی
نوع گرفتن : تمرین پرواز با دستگاه زمانی که نوع گرفتن طبیعی (کف دست ها رو به هم) باشد بهترین عملکرد را داراست همچنین گرفتن دست به  حالت چرخش داخلی (کف دست ها به جلو) نیز گونه ای دیگر از تمرین است باید یادآورشد : آرنج ها در تمام طول حرکت محکم و اندکی خمیده اند این حرکت همانند پرس سینه است با این تفاوت که حرکت فلای موجب ایجاد خط بین دو عضله سینه می شود. معمولا این حرکت را با حرکتی دیگر به صورت سوپر ست انجام داده می شود.


دامنه حرکتی

وقتی که دستگیره ها با فشار به هم نزدیک شوند بهترین تاثیر را روی بخش مرکزی داخلی عضله سینه ای خواهند داشت برای تاکید بیشتر روی بخش داخلی سینه دامنه حرکتی محدود تری را اجرا کرده و روی حالت فشردن دستگیره ها به طرف هم تمرکز کنید.
تکرارهای کوتاه و محدود را به گونه ای اجرا کنید که دست ها در زاویه کمتر از ۴۵ درجه عمل کنند اگر دستگیره های به هم چسبیده دستگاه را ساعت دوازده فرض کنید باید از این وضعیت به ساعت ده در سمت چپ و ساعت دو سمت راست دست ها را به خارج حرکت حرکت دهید در این حالت آرنج را صاف نگه داشته تا حداکثر فشار را به عضلات به دست آورید برای اینکه بخش های خارجی عضله سینه بیشتر تحت تاثیر قرار گیرند باید دست ها بازتر شوند اجازه ندهید که دست ها بیش از حد به پشت بدن بروند و از سطح بدن عقب تر قرار گیرند و یا در مرحله آسیب زایی قرار گیرند 
برای ایمنی بیشتر باید در مرحله نهایی کشش بازوها در راستای سینه قرار گیرند
 

مسیر حرکت

وضعیت نشستن باید به گونه ای باشد که دست ها در سطح سینه باشند برای به حداکثر رساندن عملکرد عضله سینه ای باید در طی حرکت آرنج ها بالا (در سطح شانه) نگه داشته شوند .۱ ثانیه مکث کنید سپس دوباره به حالت اولیه برگردید
وضعیت بدن : زمانی که پایین نشسته اید و دستگیره ها بالا (حدود سر) قرار دارند تمرکز تمرین روی بخش بالایی عضله سینه است برعکس هنگامی که بالا نشسته اید و دستگیره ها پایین قرار گرفته اند بخش پایینی عضله سینه بیشتر تقویت می شود
مقاومت : برخلاف پرواز با دمبل که مقاومت در طول حرکت تغییر می کند تمرین پرواز با دستگاه در سرتاسر دامنه حرکت مقاومت یکسانی را ایجاد  می کند بنابراین تمرینی عالی برای تقویت بخش داخلی عضله سینه است