قفسه بالا سینه کراس خوابیده

قفسه بالا سینه کراس خوابیده

تشریح حرکت:

قرقره های دستگاه کراس را در قسمت پایینی دستگاه قرار دهید و دستگیره ها را به آن وصل کنید.

یک نیمکت شیبدار با شیب 45 درجه در وسط دستگاه بصورتی قرار دهید که زمانیکه دستگیره ها به سمت بالا می برید در بخش بالایی سینه به برسند.

حال دستگیره ها را در دست گرفته و بر روی میشز شیبدار بنشینید.

دستتان را به صورت دورانی به سمت بالا بیاورید تا به یکدیگر برسند.

آرنج ها را ثابت نگه داشته و مکث کوتاهی کنید و به آرامی دست ها را به حالت اول بازگردانید.

عضله هدف:

قسمت فوقانی عضله سینه ای بزرگ و جناق بالایی سینه

عضله درگیر شونده:

دلتویید قدامی، پشت بازو

نکته:

دقت داشته باشید مچ ها ثابت باشد و هنگام بالا بردن دست ها سینه خود را منقبض کنید.