قفسه بالا سینه کراس خوابیده

قفسه بالا سینه کراس خوابیده

تشریح حرکت

  1. با هر دست یک دست سیم کش را بگیرید.
  2. روی نیمکت شیب دار به سمت بالا بنشینید و سرتان را به نیمکت بچسبانید.
  3. دست‌تان را به صورت دورانی به سمت جلو بالا بیاورید.
  4. آرنج‌ها را ثابت نگه دارید و به آرامی دست‌ها را به حالت اول برگردانید