تغذیه ورزشی مرداد ۱۳۹۹

حذف صبحانه ممنوع

امیرحسین منظوری
امیرحسین منظوری

با حذف صبحانه به استقبال دیابت بروید!

حذف کردن صبحانه حتی برای یکروز ممکن است بر سوخت و ساز بدن تاثیر منفی ایجاد کند.

کارشناسان به این نتیجه رسیدند که حذف صبحانه در بلند مدت میتواند منجر به سوخت ساز ضعیف گلوکز و در نتیجه مشکلاتی مانند دیابت نوع 2 شده که پیامد های منفی آن محدود به پرخوری و افزایش وزن نخواهد بود.

—