پزشکی ورزشی فروردین ۱۳۹۸

آیا تمرين با شكم خالي باعث كاهش چربی های ناحیه شکم خواهد شد؟

امیرحسین منظوری
امیرحسین منظوری

هنگامی که شما غذا می خورید بدنتان آن را به مواد مختلف تجزیه میکند، که یکی از این مواد گلوکز یا قند خون است.

بدن شما همچنین هورمون انسولین ترشح میکند که به کبد، عضلات و بافت های چربی شما دستور میدهد که گلوکز را از خون گرفته و آن را ذخیره کند.

کبد و ماهیچه های شما گلوکز را به صورت موادی به نام گلیکوژن ذخیره میکند و سلول های چربی نیز گلوکز را به صورت موادی به نام تری گلیسیرید ذخیره میکند.

ذخایر گلیکوژن اندازه سلول های عضلانی و ذخایر تری گلیسیرید سلول های چربی را افزایش خواهند داد، که این افزایش سلول ای چربی سبب بزرگ شدن خط کمر (به زبان ساده تر جایی که کمربند خود را میبندید) شما خواهد شد. 
هنگامی که غذا میخورید چربی سوزی اتفاق نمیافتد. در این زمان بدن شما از گلوکز موجود در خون به عنوان منابع انرژی استفاده میکند و مابقی آن را ذخیره میکند. بسته به مقداری که شما غذا میخورید، این مرحله میتواند 
ا تا چندین ساعت ادامه یابد. 
حال، هنگامی که مواد غذایی خورده شده جذب شدند، سطح انسولین بدن کاهش پیدا میکند. پس از آن بدن احساس میکند که انرژی در حال تمام شدن است. بنابراین شروع به مصرف چربی به عنوان منبع انرژی میکند. هر روز این مراحل اتفاق میافتد؛ ذخیره کردن مواد غذایی خورده شده و استفاده از آنان به عنوان منبع انرژی.

هنگامی که انسولین در سطح طبیعی خودش است، بدن شما در حالت ناشتا قرار دارد. بنابراین متکی به استفاده از منابع انرژی ذخیره شده میشود. بعد از صرف یک وعده غذایی متوسط، ۲ تا ۳ ساعت طول خواهد کشید که بدن شما وارد 
این مرحله شود. هنگامی که تمرین و فعالیت بدنی در این مرحله انجام شود نیز سوزاندن چربی افزایش میابد.
تمرینات با وزنه نیز در این مرحله به صورت خاصی موثر است. تحقیقات نشان داده اند که تمرینات با وزنه در این مرحله (ناشتا بودن) باعث میشود که وعده ی غذایی مصرفی پس از تمرین تاثیرات آنابولیکی بیشتری داشته باشد.

آنابولیک = به عنوان مثال هورمون انسولین یک هورمون آنابولیکی است که سبب پر شدن ذخایر گلیکوژنی 
عضله میشود مرحله ناشتا بودن همچنین برای داشتن شکمی ۶ تکه نیز مفید است، زیرا سبب افزایش جریان خون در بافت های 
کمی شده که در نتیجه تجمع چربی را در این ناحیه مشکل میسازد. 

—