ساق ایستاده دستگاه

ساق ایستاده دستگاه

  1. بالشتک دستگاه ساق پا را متناسب با قد خود تنظیم کنید.
  2. شانه های خود را در زیر بالشک قرار داده و انگشتان پای خود را رو به جلو قرار دهید. سینه ی پای شما باید مهار شده باشد و پاشنه ی پای شما آزاد باشد(مهار نشده باشد). با صاف کردن ران ها و زانوها وزنه را بالا کشیده تا زمانی که بدنتان صاف بیاستد. زانوها باید اندکی خم باشند و انگشتان رو به جلو باشند. این حالت آغازین حرکت می باشد.
  3. در حالی که عمل بازدم را انجام می دهید بوسیله ی کشش قوزک پا، پاهایتان را تا حد امکان بالا آورده و ساق را خم کنید. اطمینان حاصل کنید که زانوی شما در تمام حالات ثابت بوده و هیچگاه خم نشود. یک ثانیه در حالت انقباض بالایی نگه دارید.
  4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کید.

توجه: اگر در قسمت پایینی کمر مشکل دارید بهتر است که تمرین پرس ساق پا را بجای ساق پای ایستاده انجام دهید. در تمام حالات باید پشتتان صاف و ثابت باشد، گره خوردن پشت باعث آسیب در قسمت پایینی کمر می شود.