جلو بازو هالتر لاری (EZ) ایستاده دست بسته

جلو بازو هالتر لاری (EZ) ایستاده دست بسته

  • هالتر را در دستان خود بگیرید.
  • دستها به اندازه ی کمتر از عرض شانه باز باشد.
  • طبق شکل با بیرون دادن نفس خود (بازدم) هالتر را با بازو های خود بالا ببرید
  • توجه داشته باشید که به هیچ وجه از سر شانه و کمر خود کمک نگیرید.
  • حرکت باید دقیقا فشار را بر روی عضلات جلو بازو بیاورد و در دو ثانیه پایین بیاورید.
  • حرکت بخش منفی ان یعنی پایین اوردن هالتر نیز بسیار مهم است و سعی کنید که به صورت کنترل شده پایین بیاورید و آن را رها نکنید.