جلو بازو هالتر لاری نشسته

جلو بازو هالتر لاری نشسته

  • برای اجرای این تمرین به هالتر خم(E-Z) و میز لاری(پریچر) احتیاج دارید . هالتر را از قسمت داخلی آن گرفته و بردارید( پیشنهاد می کنیم که برای برداشتن هالتر از یک نفر بخواهید که به شما کمک کند و یا از قسمت استراحت گاه میز برای برداشتن هالتر کمک بگیرید) . کف دست ها باید رو به جلو باشد .
  • بازوها و سینه خود را روی پد میز لاری قرار دهید ، هالتر را با فاصله عرض شانه ها در دست نگه دارید . این وضعیت شروع حرکت است .
  • در حالی که عمل دم را انجام می دهید ، به آرامی هالتر را پایین آورده تا زمانی که بازو ها کاملا کشیده شوند .
  • با انجام عمل دم و با استفاده از عضلات جلوبازو وزنه را بالا آورده تا زمانی که عضلات دو سر بازو کاملا درگیر شده و هالتر با شانه های شما هم ارتفاع شود . عضلات جلوبازو را کاملا منقبض کرده و یک ثانیه در این وضعیت بمانید .
  • حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید .