جلو بازو هالتر ایستاده

جلو بازو هالتر ایستاده

  • هالتر را با فاصله  عرض شانه در دست گرفته و بدن خود را کاملا راست نگه دارید .کف دست های شما بایستی به طرف جلو بوده و آرنج نیز نزدیک بدن باشد . این وضعیت شروع حرکت است .
  • در حالی که قسمت بالایی بازوی خود را ثابت نگه داشته اید ، هالتر را بالا آورده و عمل بازدم را انجام دهید . نکته : فقط آرنج بایستی حرکت داشته باشد .
  • حرکت را ادامه دهید تا زمانی که عضلات بازو کاملا منقبض شده و هالتر در خط شانه های شما قرار گیرد . مکثی کوتاه در حالت انقباض عضله داشته باشید و عضلات بازوی خود را کاملا منقبض کنید .
  • به آرامی هالتر را پایین آورده و آن را به حالت اولیه بازگردانید . حین انجام این مرحله از حرکت ، عمل دم را انجام دهید .
  • حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید .