بارفیکس ماسل آپ

بارفیکس ماسل آپ

این حرکت کاملا حرفه ای می باشد و برای افراد اماتور توصیه نمی شود