بارفیکس دست بسته

بارفیکس دست بسته

دست بسته و بدن را بدون فشار به کمر به سمت بالا بکشید