بارفیکس دست باز

بارفیکس دست باز

دست باز و بدن را بدون فشار به کمر به سمت بالا بکشید