سرشانه نشر از رو به رو ھالتر

سرشانه نشر از رو به رو ھالتر

تشریح حرکت

  1. دست ها را به اندازه عرض شانه باز کرده و هالتر را بگیرید .
  2. زاویه آرنج ها را ثابت حفظ کنید و تا روبروی چشم به سمت جلو بالا بیاورید.
  3. به آرامی هالتر را تا ران هایتان پایین بیاورید.

نکته آناتومی : فاصله دست : فاصله کم دست برای عضلات دلتوئید قدامی اهمیت دارد . فاصله زیاد دست برای کمک به عضلات دلتوئید میانی لازم است .

عضله هدف : دلتوئید قدامی

عضله یاری کننده : دلتوئید میانی ، ذوزنقه ، بخش بالایی سینه ای بزرگ.