نشر از رو به رو با وزنه

نشر از رو به رو با وزنه

تشریح حرکت

  • یک دیسک را برداشته و کاملا راست بایستید . دیسک را با بازوهای کشیده جلوی ران های خود نگه دارید . کف دست ها باید به سمت هم باشد . این وضعیت شروع حرکت است .
  • در حالی که بالا تنه خود را ثابت نگه داشته اید ، دست های خود را اندکی از ناحیه آرنج خم کرده و دیسک را بالا آورید ، دقت داشته باشید که کف دست های شما همواره به سمت هم باشد . تا زمانی که بازوی شما مقداری از حالت موازی با زمین بالاتر رود ، به بالا آوردن ادامه دهید . هنگام انجام این مرحله عمل بازدم را انجام دهید . یک ثانیه در این حالت بمانید .
  • سپس در حالی که عمل دم را انجام می دهید وزنه را به آرامی پایین آورده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید .
  • این ترتیب را حفظ کرده و تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید .