زیر بغل هالتر خم

زیر بغل هالتر خم

وضعیت صحیح برای اجرای این حرکت

  1. پا ها خود را اندکی بیشتر از عرض شانه ها باز کرده و آنها را محکم بر روی زمین تثبیت کنید.
  2. در حین اجرا این حرکت زانو ها باید خمیده بوده و کمر نیز قوس طبیعی خود را داشته باشد
  3. باسن خود را به سمت عقب هدایت کرده و بالا تنه خود را بر روی  میله هالتر  خمیده کرده و میله هالتر را محکم در دست بگیرید

توجه داشته داشید دست های شما بر روی میله هالتر باید اندکی بیش از عرض شانه ها باشد

در حالی که اجازه می دهید تا آنرج های شما تماما باز باشد اجازه بدهید تا میله هالتر به هر نحوی که نیروی جاذبه زمین به آن حالت می دهد آویزان شود.

این حالت نقطه آغار این حرکت خواهد بود

فرم صحیح اجرای حرکت

  1. از زمانی که حرکت را آغاز می کنید عضلات قسمت کتف را منقبض کرده و همزمان به انقباض کامل کتف ها ، میله هالتر را به سمت پایین ترین قسمت قفسه سینه خود بکشید
  2. تا جایی که آرنج ها در بالا ترین نقطه ممکن قرار بگیرد هالتر را بلا ببرید و در تمام طول تمرین نیز عضلات زیر بغل را منقبض نگه دارید.
  3. انقباض عضلات زیر بغل در تمام طول تمرین از اساسی ترین نکاتی است که اکثر ورزشکاران از آن غفلت می کنند
  4. به همان اندازه که عضلات ذوزنقه ای و عضلاتی که در تصویر آمده است را منقبض می کنید عضلات زیر بغل را نیز در انقباض کامل نگه دارید.